Michinoku Pro 11/18/2023 November 18th 2023

 
$2.99

1. GAINA & Jinsei Shinzaki vs. OSO11 & Rui Hiugaji
2. Ayumu Gunji & Dragon Libre vs. Rasse & Ringo Yamaya
3. Ken45, Manjimaru & Dick Togo vs. Yapper Man 1, Yapper Man 2 & Yasutaka Oosera
4. Great Sasuke vs. Pretty Ota
5. Brahman Kei, Brahman Shu & Pretty Ota vs. Taro Nohashi & Great Sasuke
6. (Barbed Wire Board & Thumbtack Match) Jun Kasai vs. MUSASHI
7. (MPW Tohoku Junior Championship) Fujita Hayato vs. YAMATO


Please log in to write a review