NJPW 12/10/2023 December 10th 2023 (2 Discs)

 
$5.99

1. Atlantis Jr, Master Wato & Soberano Jr vs. Kosei Fujita, Mikey Nicholls & Shane Haste
2. Alex Zayne, Lance Archer, Minoru SUzuki & Yuji Nagata vs. Alex Coughlin, Bad Luck Fale, Gabe Kidd & Jack Bonza
3. Callum Newman, Great-O-Khan, HENARE & Jeff Cobb vs. Tomohiro Ishii, Toru Yano, Oskar Leube & Yuto Nakashima
4. Ren Narita & SHO vs. Shota Umino & Tiger Mask
5. EVIL, Yoshinobu Kanemaru & Yujiro Takahashi vs. Kaito Kiyomiya, Ryohei Oiwa & Tomoaki Honma
6. Hiroshi Tanahashi & Kazuchika Okada vs. Bishop Kaun & Toa Liona
7. BUSHI, Shingo Takagi, Tetsuya Naito & Zandokan Jr vs. DOUKI, SANADA, Taichi, TAKA Michinoku & Yuya Uemura
8. (Finals) Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. El Phantasmo & Hikuleo


Please log in to write a review