Dragon Gate 12/19/2023 December 19th 2023 (2 Discs)

 
$5.99

1. Punch Tominaga vs. Yoshiki Kato
2. BIG BOSS Shimizu, Jason Lee, Strong Machine J & U-T vs. Daiki Yanagiuchi, Don Fujii, Genki Horiguchi, Kagetora & Takashi Yoshida
3. ISHIN vs. Jacky Funky Kamei
4. Ultimo Dragon & VIENTO vs. Demus & Super Crazy
5. Ben-K, BxB Hulk & Kota Minoura vs. Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki & Yasushi Kanda
6. Alejandro, Dragon Kid, Naruki Doi & YAMATO vs. Dragon Dia, Eita, Ryota Tanaka & Shuji Kondo
7. Luis Mante & Madoka Kikuata vs. KAI & Shun Skywalker
8. Jacky Funky Kamei, Luis Mante & Madoka Kikuta vs. ISHIN, KAI & Shun Skywalker


Please log in to write a review