DDT 01/03/2024 January 3rd 2024

 
$2.99

1. Daisuke Sasaki, KANON & MJ Paul vs. Shota, Soma Takao & Yuni
2. Jun Akiyama & Makoto Oishi vs. Kazuma Sumi & Yusuke Okada
3. Shunma Katsumata & Toi Kojima vs. Hideki Okatani & Yukio Sakaguchi
4. HARASHIMA, Kazuki Hirata & Toru Owashi vs. Akito, Antonio Honda & Sanshiro Takagi
5. Jun Saito & Rei Saito vs. Kazusada Higuchi & Rukiya
6. (DDT Iron Man Heavymetal Championship) Kuroshio TOKYO Japan vs. Danshoku Dino
7. Yuki Ino & Yuki Ueno vs. Masahiro Takanashi & Takeshi Masada
8. (D-OU Grand Prix 2023 Finals) Yukio Naya vs. Tetsuya Endo


Please log in to write a review