BJPW 01/02/2024 January 2nd 2024

 
$2.99

1. Kazumasa Yoshida, Ryota Hama & Yasufumi Nakanoue vs. Daichi Hashimoto, Kazuki Hashimoto & Masaya Takahashi
2. Daimonji So, Ender Kara & Tempesta vs. Kaji Tomato, Kota Sekifuda & Zeke Andino
3. Fuminori Abe & Takuya Nomura vs. Daisuke Sekimoto & Kosuke Sato
4. Abdullah Kobayashi, Drake Younger & Ryuji Ito vs. Jack Bennett, Isami Kodaka & Yuko Miyamoto
5. (Deadly Weapons Death Match) Mad Man Pondo & Violent Jack vs. Kankuro Hoshino & Kazumi Kikuta
6. (Barbed WIre Board Death Match) Masashi Takeda & Takumi Tsukamoto vs. Green Phantom & Satu Jinn
7. (Lighttubes Death Match) AKIRA & Necro Butcher vs. Hideyoshi Kamitani & Yuki Ishikawa
8. (BJW World Strong Heavyweight Championship) Yuya Aoki vs. Leyton Buzzard


Please log in to write a review