AJPW 01/03/2024 January 3rd 2024

 
$2.99

1. Fuminori Abe, Hikaru Sato, Koji Iwamoto & Naruki Doi vs. Black Menso-re, Dan Tamura, Rising HAYATO & Ryo Inoue
2. Hokuto Omori & Minoru Suzuki vs. Kuroshio TOKYO Japan & Seigo Tachibana
3. Ryuki Honda & Yuma Anzai vs. Atsuki Aoyagi & Yuma Aoyagi
4. Jun Siato & Rei Saito vs. Ren Ayabe & Shotaro Ashino
5. Davey Boy Smith Jr & Kento Miyahara vs. Hideki Suzuki & Suwama
6. (Triple Crown Championship) Katsuhiko Nakajima vs. Charlie Dempsey


Please log in to write a review