NJPW 01/04/2002 January 4th 2002 (2 Discs)

 
$5.99
Video Quality:EX
Run Time 2:00

1. Masahito Kakihara/Masayuki Naruse vs. Katsuyori Shibata/Wataru Inoue
2. AKIRA/Koji Kanemoto vs. Minoru Tanaka/El Samurai
3. Kazunari Murakami/Yuki Ishikawa vs. Hiroshi Tanahashi/Kenzo Suzuki
4. Jushin Liger/The Great Sasuke/Tiger Mask vs. Dick Togo/Jado/Gedo
5. Manabu Nakanishi vs. Giant Silva
6. IWGP Jr. Title MAtch: Kendo KaShin vs. Daijiro Matsui
7. Keiji Mutoh/Hiroshi Hase vs. Tatsumi Fujinami/Osamu Nishimura
8. Kensuke Sasaki vs. Naoya Ogawa
9. Hiroyoshi Tenzan/Satoshi Kojima vs. Masahiro Chono/Giant Singh
10. GHC Heavyweight Title Match: Yuji Nagata vs. Jun Akiyama


Please log in to write a review