AJPW 01/27/2024 January 27th 2024 (2 Discs)

 
$5.99

1. Shuji Ishikawa & Black Menso-re vs. Ren Ayabe & Ryo Inoue
2. Suwama, Hideki Suzuki & Hikaru Sato vs. Minoru Suzuki, Naruki Doi & Hokuto Omori
3. Kento Miyahara & Rising HAYATO vs. Kuroshio TOKYO Japan & Seigo Tachibana
4. (Oldest River Blast in History Death Match Current Blast Bat x3) Atsushi Onita, Great Kojika & Raijin Yaguchi vs. Mr. Pogo, Onryo & Takumi Sakurai
5. Yuma Aoyagi & Atsuki Aoyagi vs. Konosuke Takeshita & Hideki Okatani
6. (AJPW World Jr. Heavyweight Championship) Dan Tamura vs. Koji Iwamoto
7. (AJPW Tag Championship) Jun Saito & Rei Saito vs. Ryuki Honda & Yuma Anzai
8. (Triple Crown Championship) Katsuhiko Nakajima vs. Shotaro Ashino


Please log in to write a review