AJPW 03/30/2024 March 30th 2024 (2 Discs)

 
$5.99

1. Ayano Irie & Miku Aono vs. Kanamic & Kouki
2. Fuminori Abe, Kaz Hayashi & Seiki Yoshioka vs. Naruki Doi, Ryo Inoue & Seigo Tachibana
3. Kuma Arashi & Takao Omori vs. KONO & Toshizu
4. (Battle Royal) Kento Miyara vs. Hartley Jackson vs. Hokuto Omori vs. Kuroshio TOKYO Japan vs. Ren Ayabe vs. Ryuki Honda vs. Shotaro Ashino vs. Yuma Aoyagi
5. (All Asia Tag Championship) Atsushi Onita & To-y vs. Dan Tamura & Hikaru Sato
6. (AJPW Jr CHampionship) Rising HAYATO vs. MUSASHI
7. (AJPW Tag CHampionship) Hideki Suzuki & Suwama vs. Jun Saito & Rei Saito
8. (Triple Crown Championship) Katsuhiko Nakajima vs. Yuma Anzai


Please log in to write a review