AJPW 02/20/2024 February 20th 2024 (2 Discs)

 
$5.99

1. Suwama vs. Hideki Suzuki
2. Shotaro Ashino, Kuroshio TOKYO Japan, Hartley Jackson & Hikaru Sato vs. Hokuto Omori, Naruki Doi, Ren Ayabe &
3. Ryuki Honda & Yuma Anzai vs. KONO & Toshizo
4. Kento Miyahara & Rising HAYATA vs. Yuma Aoyagi & Ryo Aoyagi
5. (GAORA TV Championship) Seigo Tachibana vs. Ryo Inoue
6. (AJPW Jr CHampionship) Dan Tamura vs. Fuminori Abe
7. (Triple Crown CHampionship) Katsuhiko Nakajima vs. Jun Saito


Please log in to write a review