AJPW 03/09/2024 March 9th 2024 (2 Discs)

 
$5.99

1. Kouki & Miku Aono vs. Act & Mari
2. Fuminori Abe, MUSASHI & Seiki Yoshioka vs. Hikaru Sato, Naruki Doi & Ryo Inoue
3. Osamu Nishimura & Takao Omori vs. Seigo Tachibana & Yuma Aoyagi
4. Jun Saito & KONO vs. Kento Miyahara & Ren Ayabe
5. Ryuki Honda & Yuma Anzai vs. Hokuto Omori & Katsuhiko Nakajima
6. (AJPW Tag CHampionship) Hideki SUzuki & Suwama vs. Kuroshio TOKYO Japan & Shotaro Ashino
7. (AJPW World Jr Championship) Dan Tamura vs. Rising HAYATO


Please log in to write a review