Best of NJPW in 2020 (2 Discs With Cover Art)

 
$17.99

25. (2/22/20-Tokyo) Hirooki Goto, Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi & Kota Ibushi vs. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima, Manabu Nakanishi & Yuji Nagata
24. (2/9/20-Osaka) (IWGP Heavyweight/I-C Championship) Tetsuya Naito vs. Kenta
23. (8/29/20-Tokyo) (NEVER Openweight Championship) Minoru Suzuki vs. Shingo Takagi
22. (2/2/20-Sapporo) Kazuchika Okada vs. Taichi
21. (10/10/20-Osaka) (G1 Block A) Kazuchika Okada vs. Shingo Takagi
20. (10/14/20-Yokohama) (G1 CLimax Block B) SANADA vs. Hiroshi Tanahashi
19. (7/25/20-Nagoya) (IWGP Heavyweight/IWGP I-C Championship) EVIL vs. Hiromu Takahashi
18. (9/27/20-Kobe) (G1 Climax Block A) Kota Ibushi vs. Tomohiro Ishii
17. (1/5/20-Tokyo Dome) Hiromu Takahashi & Ryu Lee vs. Jushin Liger & Naoki Sano
16. (10/23/20-Tokyo) (Never Openweight 6 Man Tag Championship) Hirooki Goto, Tomohiro Ishii & YOSHI-HASHI vs. DOUKI, Taichi & Zack Sabre Jr
15. (9/20/20-Osaka) (G1 Climax Block B) Tetsuya Naito vs. Hiroshi Tanahashi
14. (9/27/20-Kobe) (G1 Climax Block A) Shingo Takagi vs. Will Ospreay
13. (10/16/20-Tokyo) (G1 Climax Block A) Kota Ibushi vs. Taichi
12. (1/4/20-Tokyo Dome) (IWGP Championship) Kazuchika Okada vs. Kota Ibushi
11. (8/9/20-Tokyo) (NEVER Openweight 6 Man Tag CHampionship Tournament Finals) Hirooki Goto, Tomohiro Ishii & YOSHI-HASHI vs. Kazuchika Okada, SHO & Toru Yano
10. (6/24/20-Tokyo) (NJ Cup 2nd RD) Hiromu Takahashi vs. Toru Yano
9. (7/12/20-Osaka) (Never Openweight Championship) Shingo Takagi vs. SHO
8. (1/4/20-Tokyo Dome) (IWGP Jr Championship) Will Ospreay vs. Hiromu Takahashi

Disc 2
7. (1/5/20-Tokyo Dome) Chris Jericho vs. Hiroshi Tanahashi
6. (2/9/20-Osaka) (IWGP Jr Championship) Hiromu Takahashi vs. Ryu Lee
5. (10/16/20-Tokyo) (G1 Climax Block B) Tomohiro Ishii vs. Jay White
4. (2/9/20-Osaka) (IWGP US Championship) Jon Moxley vs. Minoru Suzuki
3. (8/29/20-Tokyo) (IWGP Heavyweight/I-C Championship) EVIL vs. Tetsuya Naito
(12/11/20-Tokyo)(Best of the Super Jr Finals) Hiromu Takahashi vs. El Desperado
2. (10/18/20-Tokyo) (G1 Climax Finals) Kota Ibushi vs. Sanada
1. (1/5/20-Tokyo Dome) (IWGP Heavyweight/I-C Championship) Kazuchika Okada vs. Tetsuya Naito


Please log in to write a review