DDT 12/25/2008 & 01/08/2009

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time: 2:00

December 25(Taped 12-17 Tokyo) DDT DRAMATIC FANTASIA #203         *DVD*

1. Antonio Honda/Piza Michinoku/Sasaki & Gabbana -vs- Yasu Urano/KUDO/

2. Francis Togo -vs- Masa Takanashi.                                                  Chou-un Shiryu.

3. Michael Nakazawa/Hikari Sato -vs- Dansyoku Deeno.    (6 times)

4. Poison Sawada/Seiya Morohashi -vs- Rion Mizuki/Hoshitango.

5. Sanshiro Takagi/MIKAMI/Tomomitsu Matsunaga -vs- HARASHIMA/Touru

    Owashi/Yukihiro Abe.

January 8(Taped 12-28 Tokyo Part 1) DDT DRAMATIC FANTASIA #204

6. Seiya Morohashi -vs- PoisSawada.

7. Takashi Sasaki/GENTARO -vs- MIKAMI/Tanomusaku Toba.

8. Sanshiro Takagi -vs- HARASHIMA.     *KO-D Title


Please log in to write a review