Best of NJPW 1986 V.1

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time: 2:00
  • Tatsumi Fujinami/Kengo Kimura vs. Antonio Inoki/Seiji Sakaguchi (12/12/85)
  • Nobuhiko Takada vs. Akira Maeda (1/3/86)
  • Akira Maeda/Osamu Kido vs. Antonio Inoki/Keiichi Yamada (Jushin Liger) (2/7/86)
  • Akira Maeda vs. Yoshiaki Fujiwara (2/7/86)
  • Akira Maeda/Yoshiaki Fujiwara/Nobuhiko Takada vs. Shiro Koshinaka/Kengo Kimura/Tatsumi Fujinami
  • Yoshiaki Fujiwara/Osamu Kido vs. Seiji Sakaguchi/Kantaro Hoshino (2/21/86)

Please log in to write a review