Best of NJPW 1986 V.7

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time: 2:00
  • Akira Maeda/Osamu Kido vs. Shiro Koshinaka/Nobuhiko Takada (12/8/86)
  • Keiji Mutoh/Tatsumi Fujinami vs. Antonio Inoki/Yoshiaki Fujiwara (end cut, 12/8/86)
  • Masked Superstar/Dick Murdoch vs. Akira Maeda/Osamu Kido (12/15/86)
  • Antonio Inoki/Yoshiaki Fujiwara vs. Akira Maeda/Osamu Kido (12/15/86)
  • Kengo Kimura vs. Tatsumi Fujinami (12/22/86)
  • Akira Maeda/Osamu Kido vs. Antonio Inoki/Yoshiaki Fujiwara (12/22/86)

Please log in to write a review