NJPW 01/04/2012 January 4th 2012 (Blu Ray)

 
$9.99
Video Quality:EX
Run Time 4:30
  •  
  • Card:
   1  No Remorse Corps (Davey Richards and Rocky Romero) (c) vs. Apollo 55 (Prince Devitt and Ryusuke Taguchi)  
   2  Jushin Liger, KUSHIDA, M�scara Dorada and Tiger Mask IV vs. Atlantis, Taichi, Taka Michinoku and Valiente  
   3  Kazuchika Okada vs. YOSHI-HASHI  
   4  Blue Justice Army (Yuji Nagata and Wataru Inoue) vs. Masakatsu Funaki and Masayuki Kono  
   5  MVP and Shelton Benjamin vs. Complete Players (Masato Tanaka and Yujiro Takahashi)  
   6  Bad Intentions (Giant Bernard and Karl Anderson) (c) vs. Ten-Koji (Hiroyoshi Tenzan and Satoshi Kojima)  
   7  Hirooki Goto vs. Takashi Sugiura  
   8  Togi Makabe vs. Yoshihiro Takayama  
   9  CHAOS Top Team (Shinsuke Nakamura and Toru Yano) vs. Go Shiozaki and Naomichi Marufuji  
   10  Tetsuya Naito vs. Keiji Mutoh  
   11  Hiroshi Tanahashi (c) vs. Minoru Suzuki
  •  

Please log in to write a review