BJPW 04/10/2007 April 10th 2007

 
$2.99New Page 1

Video Quality:EX

Run Time: 2:00

Muneki Sawa & isami vs. Hakaru Imai & Tomomitsu Matsunaga
Kuishinbo Kamen & Miracle Man vs. Daikokubo Benkei & Yuichi Taniguchi
Mammoth Sasaki & Hiroyuki Kondo vs. Tetsuhiro Kuroda & Tomomitsu Matsunaga
Mixed Barbed Wire Board Tag Match: Onryo & KAORU vs. MEN's Teioh & Kyoko
Kimura
Daisuke Sekimoto & Katsumasa Inoue vs. Mammoth Sasaki & Tetsuhiro Kuroda
Double Ring Four Way Tag Death Match: Takashi Sasaki & Abdullah Kobayashi
vs. Jun Kasai & Jaki Numazawa vs. Shadow WX & The Winger vs. Ryuji Ito & isami

Please log in to write a review