Zero1 11/08/2011 November 8th 2011

 
$2.99
Blank
Video Quality:EX
Run Time 2:00

1. Masato     Tanaka, KAMIKAZE, Shito Ueda, Mineo Fujita & Yoshikazu Yokoyama vs Ryoji     Sai, Mark Hussein, Paul Tracy, Sean Burnett & Raiden (15:41)
2.     Lingerie Muto Retirement Match: Lingerie Muto vs Yoshiko (8:41)
3. NWA     World Junior Heavyweight Title: © Craig Classic vs Takafumi Ito     (13:52)
4. NWA United National Heavyweight Title: © Hartley Jackson vs     Kenta Kakinuma (17:41)
5. ZERO1 World Heavyweight Title: © The Sheik II     vs Kohei Sato (18:10)
6. Ikuto Hidaka & Munenori Sawa vs Shinjiro     Otani & Daichi Hashimoto (20:59)


Please log in to write a review