Zero1 11/15/2011 November 15th 2011

 
$2.99
Blank
Video Quality:EX
Run Time 2:00

1. Keita     Yano & Kenji Takeshima vs Yusaku Obata & Rikiya Fudo (8:56)
2.     Mineo Fuita & Daichi Hashimoto vs Hayato "Jr" Fujita & Yoshikazu     Yokoyama (10:00)
3. International Junior Heavyweight Title: © Takuya     Sugawara vs Sean Burnett (14:52)
4. NWA United National Heavyweight     Title: © Hartley Jackson vs Shito Ueda (13:43)
5. Kohei Sato, KAMIKAZE,     Ryoji Sai & Kenta Kakinuma vs The Shiek II, Paul Tracy, Mark Hussein     & Raiden (14:18)
6. NWA Intercontinental Tag Title: © Masato Tanaka     & Zeus vs Shinjiro Otani & Akebono (20:18)
7. Munenori Sawa     Retirement Match: Munenori Sawa vs Ikuto Hidaka (29:13)


Please log in to write a review