AJPW 06/18/05 & 06/25/05

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:00

5/20/05 Korakuen Hall:

  1. Tomoaki Honma Special Match: Kensuke Sasaki vs. Tomoaki Honma
  2. NOSAWA Rongai vs. brother YASSHI
  3. Satoshi Kojima/Kaz Hayashi vs. TARU/Shuji Kondo

6/3/05 Korakuen Hall:

  1. TARU/Giant Bernard vs. Taiyo Kea/Buchanan
  2. Kensuke Sasaki/Katsuhiko Nakajima vs. Shuji Kondo/brother YASSHI
  3. Tomoaki Honma Special Match: Toshiaki Kawada vs. Tomoaki Honma

Please log in to write a review