NJPW Toukon V Volumes 41 & 43

 
$2.99
New Page 1
Video Quality: VG/EX
Run Time: 2:00

Vol. 41 nWo Typhoon

10/10/97 Koriyama Central Hall: Keiji Muto & NWO Sting & Michael Wallstreet & Hiroyoshi Tenzan vs. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki & Junji Hirata & Takashi Iizuka

10/15/97 Fujizawa: Masahiro Chono & NWO Sting & Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Shinya Hashimoto & Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima & Tadao Yasuda

10/16/97 Yokkaichi Shi Taiikukan: Keiji Muto & Masahiro Chono & NWO Sting vs. Kensuke Sasaki & Kazuo Yamazaki & Satoshi Kojima

10/26/97 Beppu Peekon Plaza: Keiji Muto & Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito vs. Kensuke Sasaki & Shinya Hashimoto & Shinjiro Otani & Koji Kanemoto

10/29/97: Keiji Muto & Masahiro Chono & Michiyoshi Ohara vs. Tatsumi Fujinami & Kengo Kimura & Akira Nogami

Vol. 43

1. Keiji Mutoh & Masahiro Chono vs. High Voltage (clipped, 2:20 of 13:21 aired, 11/18/97)


Please log in to write a review