NOAH 09/12/2009 September 12th 2009 (2 Discs)

 
$5.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 3:00

01. Ricky Marvin vs. Steve Anthony
02. Takeshi Rikio, Mohammed Yone & Genba Hirayanagi vs. Akira Taue, Yoshinari Ogawa & Junji Izumida
03. Atsushi Aoki & Bobby Fish vs. KENTA & Akihiko Ito
04. Go Shiozaki, Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi vs. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Taiji Ishimori
05. Kensuke Sasaki vs. Bison Smith
06. Akitoshi Saito vs. Takeshi Morishima
07. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki (c) vs. Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara
Bonus SEM matches:
08. KENTA & Go Shiozaki vs. Takeshi Morishima & Takashi Sugiura (06/29/06)
09. KENTA vs. Tsutomu Hirayanagi (05/05/07)
10. Kotaro Suzuki vs. Ippei Ota (11/01/06)


Please log in to write a review