AJPW 03/21/2005 March 21st 2005

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:00
  • Kohei Suwama & Katsuhiko Nakajima vs. Nobutaka Araya & Taichi Ishikari
  • Love Machine Arashi & Makai Love Machine #2 vs. Naoshi Sano & Toshiyuki Moriya
  • Satoshi Kojima & Toshiaki Kawada vs. Keiji Muto & Kensuke Sasaki
  • Shuji Kondo & YASSHI vs. Kaz Hayashi & NOSAWA Rongai
  • AKIRA & Toshizo vs. Mini-Love Machine & Mini-Love Machine #2
  • Giant Bernard (Albert), TARU, Johnny Stamboli & Chuck Palumbo vs. TAKA Michinoku, Taiyo Kea, Jamal & BLUE-K

Please log in to write a review