NJPW Toukon V Volumes 20 & 21

 
$2.99
New Page 1
Video Quality: VG/EX
Run Time: 2:00

Volume 20

10/15/93

1. Jushin Liger and Chris Benoit vs. Shinya Hashimoto and Masahiro Chono

10/19/93

2. Jushin Liger and Chris Benoit vs. Hercules Hernandez and Scott Norton

3. Keiji Mutoh and Hiroshi Hase vs. Road Warrior Hawk and Power Warrior

11/1/93

4. Hiroshi Hase and Keiji Mutoh vs. Jushin Liger and Chris Benoit

Volume 21

1994

1. Hiroshi Hase and Kensuke Sasaki vs. Akira Nogami and Takayuki Iizuka

2. Shinya Hashimoto and Masahiro Chono vs. Yoshiaki Fujiwara and Riki Choshu

3. Tatsumi Fujinami vs. Keiji Mutoh


Please log in to write a review