NJPW Toukon V Volumes 28 & 29

 
$2.99
New Page 1
Video Quality: VG/EX
Run Time: 2:00

Volume 28

6/13/95 Shizuoka: Norio Honaga & Sabu vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani.

6/23/95 Niigata Shi Taiikukan Super Jr. II League Bout: Otani vs. Kanemoto.

7/4/95 Aomori Shi Min Taiikukan

Super Jr. II League Bout: Wild Pegasus (Benoit) vs. Black Tiger (Eddy Guerrero).

Keiji Muto & Tadao Yasuda vs. Hawk Warrior & Power Warrior. Highlights

Shinya Hashimoto & Junji Hirata vs. Scott & Rick Steiner. Highlights

Riki Choshu & Akira Nogami & Takayuki Iizuka vs. Masa Chono & Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito. Highlights

Volume 29

1. Keiji Mutoh vs. Big Bubba Rogers (9/20/95)

2. Keiji Mutoh and Jushin Liger vs. Masahiro Chono and Sabu (9/21/95)

3. Keiji Mutoh and Power Warrior vs. Shinya Hashimoto and Junji Hirata (9/22/95)

4. Keiji Mutoh and Sting vs. Scott Norton and Big Bubba Rogers (9/24/95)


Please log in to write a review