NJPW Toukon V Volumes 34 & 35

 
$2.99
New Page 1
Video Quality: VG/EX
Run Time: 2:00

Volume34

Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Animal & Kensuke Sasaki(9/17/96)

2. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Satoshi Kojima & Manabu Nakanishi (10/13/96)

3. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Shiro Koshinaka & Tatsumi Fujinami (10/18/96)

4. Masahiro Chono & Hiroyoshi Tenzan vs. Riki Choshu & Kensuke Sasaki (10/21/96)

5. Masahiro Chono, Hiroyoshi Tenzan, & Hiro Saito vs. Satoshi Kojima, Manabu Nakanishi, & Yuji Nagata (14:49, 11/3/96)

Volume 35

Shinya Hashimoto & Keiji Muto & Manabu Nakanishi vs. Masahiro Chono & Scott Norton & Marcus Bagwell

Satoshi Kojima vs. nWo Sting

Jushin Thunder Liger & El Samurai Norio Honaga vs. Koji Kanemoto & Shinjiro Otani & Tatsuhito Takaiwa


Please log in to write a review