NJPW Toukon V Volumes 39 & 40

 
$2.99
New Page 1
Video Quality: VG/EX
Run Time: 2:00

Volume 39

Manabu Nakanishi vs. Kazuyuki Fujita (9/11/97)

2- The Great Muta/Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan/NWO Sting/Hiro Saito vs. Kensuke Sasaki/Shinya Hashimoto/Junji Hirata/Takashi Iizuka/Tadao Yasuda in an elimination match (9/15/97)

3- Kazuo Yamazaki vs. Kazuyuki Fujita (9/15/97)

4- The Great Muta/Masahiro Chono/NWO Sting vs. Tatsumi Fujinami/Kengo Kimura/Akira Nogami (9/19/97)

5- Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan/Buff Bagwell vs. Kensuke Sasaki/Kazuo Yamazaki/Takashi Iizuka (9/21/97)

6- The Great Muta & NWO Sting vs. Manabu Nakanishi & Satoshi Kojima (9/22/97)

Volume 40

1- Jushin Thunder Liger & Kendo Ka Shin beat Koji Kanemoto & Dr. Wagner Jr. (9/12/97)

2- Koji Kanemoto vs. Kendo Ka Shin (9/15/97)

3- Kendo Ka Shin vs. Kuniaki Kobayashi (9/19/97)

4- Shinjiro Ohtani/Koji Kanemoto/Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Liger/El Samurai/Kendo Ka Shin (9/21/97)

5- Shinjiro Ohtani/Koji Kanemoto/Chris Jericho/Tatsuhito Takaiwa vs. Jushin Liger/El Samurai/Chris Benoit/Kendo Ka Shin (9/22/97)


Please log in to write a review