NJPW 01/04/1996 January 4th 1996 (2 Discs0

 
$5.99
New Page 1
Video Quality: VG/EX
Run Time: 3:00
 
  • Hiromitsu Kanehara & Kazushi Sakuraba & Kenichi Yamamoto vs. Shinjiro Ohtani & Tokimitsu Ishizawa & Yuji Nagata

  •  Jushin Liger vs. Koji Kanemoto

  • Yoji Anjoh vs. Hiromichi Fuyuki

  •  Masahito Kakihara vs. Riki Choshu

  • Nobuhiko Takada vs. Keiji Muto

  • Hiroshi Tenzan vs. Satoshi Kojima

  • Masa Chono vs. Shiro Koshinaka

  • Shinya Hashimoto vs. Kazuo Yamazaki

  • Hiro Hase vs. Kensuke Sasaki

  • Vader vs. Antonio Inoki)

 


Please log in to write a review