NJPW 03/09/2001 March 9th 2001

 
$2.99
New Page 1
Video Quality: EX
Run Time: 2:00

1. Wataru Inoue vs. Katsuyori Shibata
2. Shinya Makabe vs. Katsushi Takemura
3. Minoru Tanaka & Negro Casas vs. El Samurai & Kendo Kashin
4. Takashi Iizuka, Brian Johnston & Jushin Thunder Liger vs. Hiro Saito, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara
5. Scott Hall vs. Yutaka Yoshie
6. Manabu Nakanishi & Yuji Nagata vs. Don Frye & Rob Rage
7. Riki Choshu, Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka vs. Scott Norton, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima


Please log in to write a review