NJPW 04/19/2001 April 19th 2001

 
$2.99
New Page 1
Video Quality: EX
Run Time: 2:00

1. Wataru Inoue vs. Hiroshi Tanahashi
2. Minoru Tanaka vs. Katsuyori Shibata
3. Dr. Wagner Jr. & Silver King vs. El Samurai & Kendo Kashin
4. Super J, Tatsutoshi Goto & Michiyoshi Ohara vs. Shiro Koshinaka, Osamu Nishimura & Shinya Makabe
5. Scott Hall & Satoshi Kojima vs. Takashi Iizuka & Rob Rage
6. Keiji Muto vs. Jushin Thunder Liger
7. Riki Choshu, Manabu Nakanishi, Yuji Nagata & Yutaka Yoshie vs. Masahiro Chono, Scott Norton, Hiroyoshi Tenzan & Hiro Saito


Please log in to write a review