NJPW 03/06/2002 March 6th 2002

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time 2:00

1. One Night Young Lion Tournament - Round 1: Katsuyori Shibata vs. Katsushi Takemura
2. One Night Young Lion Tournament - Round 1: Blue Wolf vs. Wataru Inoue
3. Masahito Kakihara vs. El Samurai
4. Manabu Nakanishi & Osamu Nishimura vs. Kensuke Sasaki & Shiro Koshinaka
5. One Night Young Lion Tournament - Semi Final: Hiroshi Tanahashi vs. Blue Wolf
6. Tadao Yasuda & Yutaka Yoshie vs. Hiroyoshi Tenzan & Tatsutoshi Goto
7. 5 vs. 5 2/3 Falls: Tatsumi Fujinami, Yuji Nagata, Jushin Thunder Liger, Minoru Tanaka & Masayuki Naruse vs. Masahiro Chono, Hiro Saito, Koji Kanemoto, Jado & Gedo
8. One Night Young Lion Tournament - Final


Please log in to write a review