Michinoku Pro 11/29/2007 November 29th 2007

 
$2.99
Video Quality:EX
Run Time: 2:00
  • Mike Quackenbush vs. Shibaten
  • Great Sasuke/Yoshitsune/Happy-Man vs. Kei and Shu Sato/Ken 45 Degrees
  • Kagetora/Lasse vs. Shinzaki/Nohasi Shinjitsu
  • Tsubo Genjin vs. Jinsei Shinzaki
  • Akebono vs. Great Sasuke
  • GAINA vs. Yoshitsune

Please log in to write a review