Michinoku Pro 01/14/1997 January 14th 1997

 
$2.99
Video Quality: VG/EX
Run Time: 2:00
  • Wellington Wilkins Jr./Naohiro Hoshimkawa vs. Masato Yakushiji/Yoshito Sugamoto
  • Gran Naniwa vs. Shoichi Funaki
  • Daisuke Ikeda/Takeshi Ono vs. Yuki Ishikawa/Alexander Otsuka
  • Jinsei Shinzaki vs. Masayoshi Motegi
  • Tiger Mask(Sayama) vs. Taka Michinoku
  • Dick Togo/Mens Teoh/Shiryu vs. Great Sasuke/Super Dolphin/El Gran Hamada
     

Please log in to write a review