NJPW 01/04/1994 January 4th 1994 (2 Discs)

 
$5.99
Video Quality:EX
Run Time: 4:00
  • Yuji Nagata/Satoshi Kojima/El Samurai/Manabu Nakanishi/Osamu Kido vs. Shiro Koshinaka/Great Kabuki/Kengo Kimura/Kuniaki Kobayashi/Michiyoshi Ohara

  • Black Cat vs. Brutus Beefcake

  • The Hellraisers vs. Hercules Hernandez/Scott Norton (c.) (IWGP World Tag Team Titles)

  • Tatsumi Fujinami vs. Hulk Hogan

  • Shinya Hashimoto (c.) vs. Masahiro Chono

  •  Takayuki Iizuka/Akira Nogami vs. Masashi Aoyagi/Akitoshi Saito

  • Super Strong Machine vs. Tatsutoshi Gotoh

  • Jushin Liger vs. Tiger Mask III (Mask vs. Mask)

  • Keiji Mutoh/Hiroshi Hase vs. Steiner Brothers

  • Riki Choshu vs. Yoshiaki Fujiwara

 

Please log in to write a review