NJPW 10/14/2002 October 14th 2002 (2 Discs)

 
$11.99
Video Quality:EX
Run Time: 2:40

1. Blue Wolf vs. Toru Yano (5:59)
2. Jado & Gedo vs. El Samurai & Wataru Inoue (11:33)
3. Hiro Saito & Tatsutoshi Goto vs. Shiro Koshinaka & Takashi Iizuka (9:58)
4. Jushin Thunder Liger, Masahito Kakihara & Tiger Mask vs. American Dragon, Rocky Romero & Ricky Reyes (12:26)
5. Shinya Makabe Return Match: Shinya Makabe & Minoru Fujita vs. Kenzo Suzuki & Hiroshi Tanahashi (7:29)
6. IWGP Jr. Heavyweight Title: Koji Kanemoto (c) vs. Heat (debut) (18:43)
7. NWF Heavyweight Title Tournament - Semi Final: Tsuyoshi Kosaka vs. Tadao Yasuda (2:15)
8. New Japan vs. Foreign Army: Yutaka Yoshie vs. Ryushi Yanagisawa (5:33)
9. New Japan vs. Foreign Army - European Catch Rules: Osamu Nishimura vs. Bas Rutten
10. New Japan vs. Foreign Army: Kazunari Murakami vs. Masayuki Naruse (4:22)
11. New Japan vs. Foreign Army: GREAT MUTA vs. Hiroyoshi Tenzan New Japan (6:43)
12. New Japan vs. Foreign Army: Masahiro Chono vs. Joanie Laurer Foreign Army (11:35)
13. New Japan vs. Foreign Army: Bob Sapp vs. Manabu Nakanishi (6:26)
14. New Japan vs. Foreign Army - IWGP Heavyweight Title: Yuji Nagata vs. Kazuyuki Fujita

 


Please log in to write a review