NJPW 01/04/1993 January 4th 1993 (2 Discs)

 
$5.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:40

1. El Samurai, Takayuki Iizuka & Akira Nogami beat Koki Kitahara, Masao Orihara & Nobukazu Hirai(15:11)
2. Shiro Koshinaka, Great Kabuki, Masashi Aoyagi & Akitoshi Saito vs. Super Strong Machine, Hiro Saito, Tatsutoshi Goto & Norio Honaga (14:20)
3. IWGP Jr. Heavyweight Title: Jushin Thunder Liger vs. Ultimo Dragon (20:09)
4. Ron Simmons vs/ Tony Halme (6:10)
5. Sting vs. Hiroshi Hase (15:31)
6. Masa Saito & Shinya Hashimoto vs. Scott Norton & Dustin Rhodes (13:57)
7. IWGP Heavyweight Title & NWA Heavyweight Title: Great Muta (c) vs. Masahiro Chono (c) (19:48)
8. IWGP Tag Team Title: Hawk Warrior & Power Warrior (c) vs. Rick Steiner & Scott Steiner (14:38)
9. Tatsumi Fujinami vs. Takashi Ishikawa (11:41)
10. Genichiro Tenryu vs. Riki Choshu (18:14)

 


Please log in to write a review