FMW 05/05/2001 May 5th 2001 (2 Discs)

 
$5.99
Video Quality: VG/EX
Run Time: 2:00

FMW PPV on SKY 5th May 2001
 
Ricky Fuji/Satoru Makita vs. Tomokazu Morita/Yoshihito Sasaki
Tarec Pasca vs. Shinjuku Same
Hisakatsu Oya/Akihito Ichihara/Tomomi Tanimoto/Survival Tobita vs. Azusa Kudo/Naohiko Yamazaki/Kaoruko Arai/Saitama Gorilla
Ricky Banderas vs. Chocoball Mukai (IWA Title)
Kyoko Inoue/Emi Motokawa vs. Ayako Hamada/Mika Akino
Kintaro Kanemura vs. Mammoth Sasaki (WEW Hardcore Title)
Goemon/Onryo vs. Super Crazy/Super Nova (WEW Tag Title Match)
Ricky Fuyuki vs. Genichiro Tenryu
Hayabusa/The Great Sasuke vs. Tetsuhiro Kuroda/Mr. Gannosuke (Octagon Cage Electric Bomb Match)

 


Please log in to write a review