IWA 05/12/1997 May 12th 1997

 
$2.99
New Page 1
Video Quality: VG/EX
Run Time: 2:00

IWA on Samurai TV - May 12th, 1997

Mima Shimoda vs. Emi Motokawa
Metal Face/Katsumi Hirano vs. Crusher Takahashi/Shigeo Okamura
Tudor the Turtle vs. ?
Onryo vs. ?
Kishin Kawabata vs. Takeshi Sato
Daikokubo Benkei/Keizo Matsuda vs. Takashi Ishikawa/Shunme Matsuzaki
Kabuki/Masao Onihara/Keisuke Yamada vs. Ricky Fuyuki/Gedo/Jado
 


Please log in to write a review