IWA 06/03/1998 June 3rd 1998

 
$2.99
New Page 1
Video Quality: VG/EX
Run Time: 2:00

IWA on Samurai TV - June 3, 1998

Pegasus/Hidetomo Egawa vs. Great Takeru/Akinori Tsukioka
Emi Motokawa vs. Chiharu Nakano
Kabuki/Arashi vs. Keisuke Yamada/Shigeo Okamura
Great Takeru vs. Pegasus
Keisuke Yamada/Takeshi Sato vs. Shoichi Ichinomiya/Tadahiro Ishii
Kabuki/El Gran Hamada vs. Keizo Matsuda/Takashi Okamura


 


Please log in to write a review