IWA 07/19/1998 July 19th 1998

 
$2.99
New Page 1
Video Quality: VG/EX
Run Time: 2:00

IWA on Samurai TV - July 19, 1998

Akinori Tsukioka/Takeshi Sato vs. Tudor the Turtle/Cougar
Masao Onihara vs. Great Takeru
Keizo Matsuda/Katsumi Hirano vs. Freddy Krueger/Ichiro Yaguchi
Emi Motokawa vs. Sayori Okino (AWF Title)
Kabuki/Yoshiaki Yatsu vs. Keisuke Yamada/Shigeo Okamura


 


Please log in to write a review