Okinawa Pro 11/29/2011 November 29th 2011

 
$2.99
Blank
Video Quality:EX
Run Time 2:00

1. Acer 8 vs Keita Yano     (8:23)
2. Daisuke Sekimoto & Magnitude Kishiwada vs Gurukun Diver     & Ultra*Mango (20:00)
3. Mil Mongoose & Batten Tamagawa vs Golden     Pine & Aguu (13:16)
4. Yanbaru Queena vs Manami Toyota (15:33)
5.     Super Delfin, Gran Hamada & Mozukuman vs Kintaro Kanemura, Tetsuhiro     Kuroda & Naoshi Sano (12:07)
6. Okinawa Pro Title: © Kaijin Habu     Otoko vs Mensoore Oyaji (23:12)


Please log in to write a review