DDT 09/18/2008 & 09/25/2008

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:00
  • 1. Kota Iifushi/Yukihiro Abe -vs- Yasu Urano/Daisuke Sasaki.
  • 2. Poison Sawada -vs- Michael Nakazawa.
  • 3. Muscle Sakai -vs- Gorgeous Matsuno -vs- Dansyoku Deeno -vs- Masa Takanashi.   (4-Way)
  • 4. HARASHIMA/Antonio Honda -vs- Tanomusaku Toba/Hoshitango.
  • 5. Sanshiro Takagi/Seiya Morohashi -vs- Dick Togo/Koo.
  • 6. Sanshiro Takagi/Kota Iifushi -vs- Muscle Sakai/Antonio Honda.
  • Sanzoku Shuuchou/Sanzoku A/Sanzoku B/Sanzoku C -vs- Sanshiro Takagi/Kota Iifushi/Muscle Sakai/Antonio Honda.

Please log in to write a review