Zero1 07/06/2003 July 6th 2003

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:00

1. Naohiro Hoshikawa & Ikuto Hidaka vs Paul London & Michael Shane (14:13)
2. Don Arakawa & Jun Kasai vs Yoshihito Sasaki & Vansack Acid (11:54)
3. Tom Howard vs Tengu Kaiser (10:26)
4. NWA Intercontinental Tag Title: © Steve Corino & C.W. Anderson vs Kohei Sato & Hirotaka Yokoi (15:23)
5. Kazuhiko Ogasawara vs King Adamo (4:44)
6. Tatsuhito Takaiwa & Wataru Sakata vs Satoshi Kojima & Kendo Kashin (14:21)
7. Shinjiro Otani & Masato Tanaka vs Yoshiaki Fujiwara & Alexander Otsuka (15:23)
8. NWA Super Heavyweight Title - Battle Royal: Matt Ghaffari vs The Predator vs Arashi vs King Dabada (8:58)
9. Shinya Hashimoto & Naoya Ogawa vs Keiji Muto & Toshiaki Kawada (19:45)


Please log in to write a review