Zero1 02/23/2011 February 23rd 2011

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 3:00

1. Ryoji Sai vs Kenta Kakinuma (12:11)
2. Mineo Fujita & Nick Primo vs Rikiya Fudo & Yoshikazu Yokoyama (16:10)
3. Kohei Sato & Shito Ueda vs Zuffa & Buffa (13:49)
4. Ikuto Hidaka, Minoru Fujita & Munenori Sawa vs Takuya Sugawara, Daijiro Matsui & Diamond Konley (16:10)
5. Masato Tanaka vs Hayato Jr Fujita (17:11)
6. World Heavyweight Title: © Daisuke Sekimoto vs KAMIKAZE (21:19)
7. Shinjiro Otani vs Hikaru Sato (16:20)


Please log in to write a review