Zero1 03/06/2011 March 6th 2011 (3 Discs)

 
$7.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 4:00

1. NWA World Junior Heavyweight Title: © Craig Classic vs Munenori Sawa (11:47)
2. Shota Takanishi, Hayato Jr Fujita, Kenta Kakinuma, Diamond Konley & Nick Primo vs Shiro Koshinaka, Shito Ueda, Yoshikazu Yokoyama, Zuffa & Buffa (11:02)
3. NWA International Lightweight Tag Title: © Takuya Sugawara & Kaijin Habu Otoko vs Minoru Fujita & Mineo Fujita (15:26)
4. International Junior Heavyweight Title: © Ikuto Hidaka vs Takfumi Ito (11:18)
5. NWA Intercontinental Tag Title: © Kohei Sato & KAMIKAZE vs Atsushi Sawada & Steve Corino (14:12)
6. Masahiro Chono vs Daichi Hashimoto (debut) (13:38)
7. Masato Tanaka vs Yuji Nagata (18:22)
8. World Heavyweight Title: © Daisuke Sekimoto vs Ryoji Sai (14:50)
9. Shinjiro Otani vs Yoshihiro Takayama (16:16)


Please log in to write a review