NJPW 02/10/2003 February 10th 2003

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:00


1. Ryusuke Taguchi vs. Naofumi Yamamoto
2. Jado/Gedo vs. Super Crazy/Curry Man
3. Makai #4/Makai #5 vs. Takashi Iizuka/Toru Yano
4. IWGP TAG TEAM TITLE NO. 1 CONTENDER TOURNAMENT - QUALIFYING MATCH: Hiro Saito/Tatsutoshi Gotoh vs. Makai #1/Makai #2
5. Koji Kanemoto/Jushin Liger/El Samurai vs. Heat/Masahito Kakihara/Tiger Mask
6. 12-MAN NEW JAPAN RUMBLE - Participants: Masahiro Chono, Minoru Fujita, Kengo Kimura, Yutaka Yoshie, Shinya Makabe, Jim Steele, Mike Barton, Hiroyoshi Tenzan, Osamu 7. Nishimura, Ryushi Yanagisawa, Manabu Nakanishi, & Tadao Yasuda
8. Yoshihiro Takayama/Perry Saturn vs. Yuji Nagata/Blue Wolf


Please log in to write a review