NJPW 02/18/2001 February 18th 2001

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 3:30
  1. El Samurai/Kendo Kashin vs. Tatsuhito Takaiwa/Shinya Makabe

  2. Junji Hirata/Sledgehammer vs. Yutaka Yoshie/Kenzo Suzuki

  3. Tatsutoshi Gotoh/Michiyoshi Ohara/Super J vs. Shiro Koshinaka/Brian Johnston/Osamu Nishimura

  4. Satoshi Kojima/Hiroyoshi Tenzan vs. Kensuke Sasaki/Jushin Liger

  5. Tatsumi Fujinami vs. Yoshiaki Fujiwara

  6. Minoru Tanaka/Koji Kanemoto vs. Dr. Wagner Jr./Silver King - IWGP Jr. Tag Titles

  7. Keiji Mutoh/Shinjiro Otani vs. Masahiro Chono/Don Frye - Frye turns.

  8. Yuji Nagata/Takashi Iizuka/Manabu Nakanishi vs. Toshiaki Kawada/Masa Fuchi/Nobutaka Araya


Please log in to write a review