NJPW 03/04/2001 March 4th 2001

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 3:30
  1. Katsuyori Shibata vs. Wataru Inoue

  2. Minoru Tanaka/Tatsuhito Takaiwa/Shinya Makabe vs. Dr. Wagner Jr./Silver King/Kendo Kashin

  3. Yutaka Yoshie/Brian Johnston vs. Shiro Koshinaka/Koji Kanemoto

  4. Shinjiro Otani vs. Michiyoshi Ohara

  5. Riki Choshu/Kenzo Suzuki vs. Hiro Saito/Tatsutoshi Gotoh

  6. Kensuke Sasaki/Yuji Nagata vs. Jushin Liger/Strong Machine

  7. Keiji Mutoh vs. Takashi Iizuka

  8. Satoshi Kojima/Hiroyoshi Tenzan vs. Manabu Nakanishi/Osamu Nishimura - IWGP Tag Titles


Please log in to write a review