NJPW 04/01/2001 April 1st 2001

 
$2.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:00
  1. Wataru Inoue/Katsuyori Shibata vs. Black Cat/Katsushi Takemura

  2. Kendo Kashin vs. Negro Casas

  3. Shiro Koshinaka/Junji Hirata/Osamu Nishimura vs. Hiro Saito/Tatsutoshi Gotoh/Michiyoshi Ohara

  4. Satoshi Kojima/Hiroyoshi Tenzan vs. Yutaka Yoshie/Shinya Makabe

  5. Yuji Nagata vs. Takashi Iizuka

  6. Keiji Mutoh/Don Frye vs. Riki Choshu/Osamu Kido

  7. Minoru Tanaka/Koji Kanemoto vs. Jushin Liger/El Samurai - IWGP Jr. Tag Titles

  8. Scott Hall/Scott Norton vs. Kensuke Sasaki/Manabu Nakanishi


Please log in to write a review