NJPW 04/09/2001 April 9th 2001 (2 Discs)

 
$5.99
New Page 1
Video Quality:EX
Run Time: 2:00
  1. Takashi Iizuka vs. Minoru Tanaka

  2. Yutaka Yoshie vs. Shinya Makabe

  3. Kendo Kashin vs. Brian Johnston

  4. Jushin Liger vs. Kazunari Murakami

  5. Riki Choshu/Shiro Koshinaka vs. Toshiaki Kawada/Masa Fuchi

  6. Manabu Nakanishi vs. Yuji Nagata

  7. BATT (Bad Ass Translate Trading) - Keiji Mutoh/Taiyo Kea/Jinsei Shinzaki vs. Team 2000 - Masahiro Chono/Hiroyoshi Tenzan/Satoshi Kojima

  8. Kazuyuki Fujita vs. Scott Norton - IWGP Title

  9. Shinya Hashimoto vs. Kensuke Sasaki


Please log in to write a review